לרוב, כאשר דנים בחולים סיעודיים, מתייחסים לצד הפיזי של הטיפול בהם, כיוון שהם סובלים מיכולות תפקוד נמוכות, וזקוקים לעזרה של מטפלת סיעודית צמודה. אמנם הקשיים בתפקודם של חולים סיעודיים נובעים מבעיות פיזיולוגיות, אך הקשיים הנפשיים הכרוכים במצבו של החולה הסיעודי הן לא פחות משמעותיים, ויש להתייחס אליהם ברצינות הראויה. אובדן יכולות הירידה ביכולת התפקוד יוצרת תסכול מתמשך, ופוגעת בהערכתו העצמית של החולה הסיעודי. אדם שבעבר תפקד במלוא אונו, ונאלץ כעת להיעזר באחרים לביצוע פעולות פשוטות ויומיומיות, נדרש לאמץ הסתכלות שונה על החיים, ומהלך זה אינו קל לאף אדם בשום גיל,…